feest van de verrukking

Wat me opvalt bij mensen die net zijn gescheiden is dat het leven voor hen soms één groot feest van verliefdheid is. Het gevoel van verrukking dat ze daarbij ervaren zie ik ook terug bij degenen die de eerste stappen in een dieper bewustzijn zetten. Die beseffen dat het leven geen rugzak vol keien is maar een ruimte waarin je vrij kunt bewegen. Zij zullen gaan ontdekken dat deze vrijheid leeg en vlak is tenzij je haar bestemming kent. Deze vind je in de liefde na de verliefdheid, in de stilte na de verrukking.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

gewoon ‘n verhaal

Er zijn levensverhalen die me verbazen. Verbazing over het grote aantal traumatische gebeurtenissen die andere mensen soms meemaken. In vergelijking met hun leven is mijn leven maar een kaal en saai verhaal. Ik zou het kunnen opleuken door de meest traumatische gebeurtenissen met emotionerende details te beschrijven en ze te bundelen zodat ze imponeren en overdonderen. Terwijl ik dit zeg besef ik dat kwaliteit niet afhankelijk is van kwantiteit. Het is niet het aantal gebeurtenissen positief noch negatief die het leven en de dood hun waarde geven. Deze waarde is eenvoudig en enkelvoudig. Ik ontdek haar in grote en kleine gebeurtenissen. Op de momenten dat ik deze waarde ervaar besef ik dat mijn levensverhaal een gewoon verhaal is en gewoon ‘n verhaal.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

comfort zone

Wij zijn ware meesters in het creëren van een comfort zone, een afgebakende ruimte waarin we ons veilig en vertrouwd voelen, zoals een eigen huis. Behalve dat we meesters zijn in het creëren van een materiële comfort zone zijn we ook meesters in het creëren van een geestelijke comfort zone: een eigen persoonlijkheid, een eigen ik. Net als bij een huis versterken en beveiligen we ook deze zone. Omringen ons met mensen die bereid zijn ons te bewonderen en te bevestigen. Verdedigen ons tegen indringers die ons bekritiseren. Door alle inspanningen om de geestelijke comfort zone te verdedigen wordt de ruimte steeds kleiner. We sluiten ons erin op als in een huis achter slot en grendel. Hierdoor verliezen we onze vrijheid. Wanneer je dit wilt vermijden zul je moeten leren om in een glazen huis te wonen. Een transparant geestelijk huis waar zekerheden ontstaan en verdwijnen.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

het is goed zo

Ik heb een aantal keer aan het bed gestaan van mensen die doodziek waren of waarvan het bed een doodsbed was. Mensen die niets meer kunnen zeggen of niets meer te zeggen hebben. Die je aankijken met ogen die je niet lijken te zien en toch ook weer wel. Met een troostende glimlach die zegt: het is zoals het is, het is goed zo. Hun blik snijdt door je heen en legt je betrekkelijkheid bloot.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

de weg en het doel

Ik ben een perfectionist. Neem de columns die ik schrijf. Nadat ik de eerste versie heb geschreven laat ik ze vaak enige tijd rijpen voordat ik ze publiceer. In deze periode herlees en herschrijf ik ze totdat ze een zo exact mogelijke vertaling vormen van wat ik voel. In mijn dagelijks werk heb ik dit geduld veel minder vaak, daar probeer ik de perfectie te ontfutselen aan de tijd. Dit leidde vandaag plotseling tot het volgende inzicht en een opgelucht gevoel: Het gaat niet om het doel, de perfectie die ik wil bereiken, ik realiseer de perfectie al in iedere stap die ik zet. Terwijl ik dit schrijf besef ik dat dit inzicht niet plotseling kwam. Het probeerde al een paar dagen tot me door te dringen. Pas door me er voor open te stellen kon het zich openbaren en kan ik er over schrijven. Het resultaat dat ik zo meteen ga publiceren zal minder perfect zijn dan het moment van inzicht. Dat is de prijs die ik als schrijver betaal. Een prijs waar ik op probeer af te dingen door toch weer enkele verbeteringen aan te brengen.

Zie ook: volmaakt

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

moed

Moed is een oud Germaans woord voor gemoed, ziel. Later kreeg het de betekenis van de wil die uit je ziel opborrelt en de kracht die ermee gepaard gaat. Moedig is hij die problemen krachtig tegemoet treedt. Het getuigt echter van nog grotere moed om de weg van de wilskracht te volgen tot in je ziel. Je ontdekt dan hoe je deze hebt ingesnoerd met de banden van de angst. Deze angst onder ogen zien is de meest moedige daad die je kunt verrichten.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

aquarius tijdperk

Voor veel new age aanhangers is het aquarius tijdperk begonnen. Een astrologische periode die zal leiden tot het ontwaken van het bewustzijn van de mens, een tijdperk van massale verlichting, rechtvaardigheid en creativiteit. Geluk als resultaat van een in de sterren geschreven evolutie. Het is niet zo dat er op dit moment geen psychische evolutie plaats vindt die uiteindelijk deze  kwaliteiten zal opleveren. Of dit gebeurt is echter onbelangrijk. Door je verlangen op de toekomst te richten mis je namelijk iets. Het is alsof je verlangt op het strand die ene perfecte zandkorrel te vinden. Wanneer je geconcentreerd en met een open blik zou kijken zou je beseffen dat alle zandkorrels perfect zijn en dat de massa de perfectie van de afzonderlijke korrels niet overtreft. Een perfectie die hetzelfde blijft ook al wordt hij herschikt door het water van de zee. Dit alles zou aquarius, de waterman moeten weten.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail