Waarom geef je geen antwoord?

Is een mens zonder benen een mens?
Natuurlijk!
Is een mens zonder armen een mens?
Wat een vraag, natuurlijk!
Is een mens zonder armen en benen een mens?
Wat denk je zelf?
Is een mens met geestelijke beperkingen een mens?
Hoe durf je de vraag te stellen!
Is een mens zonder lichaam en geest een mens?

Waarom geef je geen antwoord?

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

zielsgelukkig

Hoe vaak stellen we niet de vraag: Hoe gaat het? De meeste mensen vragen dit uit gewoonte zonder echt geïnteresseerd te zijn. In die gevallen is meestal mijn antwoord: goed. Wat ik voel is echter meestal complexer en reikt dieper. Ik kan me fysiek en emotioneel niet goed voelen maar toch zielsgelukkig zijn.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

concentratie en overgave

Ik ben een doorzetter. Ik kan me soms urenlang op ingewikkelde problemen concentreren waarbij ik diverse aspecten moet overzien. Wanneer ik op zo’n manier een dag bezig ben geweest ontstaat er een probleem. Ik blijf geconcentreerd. Als het me al lukt om aan het einde van de dag in slaap te vallen dan word ik na enkele uren wakker en kan niet meer in slaap komen. Het lijkt dan alsof mijn geest zich direct weer op iets wil concentreren. Wil ik uit deze tredmolen komen dan zal ik, net als bij het werken in de tuin, moeten leren om mijn concentratie te laten samenvallen met het mezelf overgeven aan het hier en nu. Daar waar niet ik het probleem oplos maar waar het probleem wordt opgelost in het helderste weten.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

karakter

Het woord karakter stamt af van het Griekse kharaktér, ingekrast kenmerk op een munt. In onze taal heeft karakter de figuurlijke betekenis gekregen van een persoonlijkheidskenmerk. Mijn visie op karakter heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt van letterlijk naar figuurlijk. Aanvankelijk bestond een karakter voor mij uit statistisch vast te stellen verschillen, zoals introvert en extravert. In de loop van de tijd werd ik me steeds meer bewust van het abstracte element motivatie in iemands karakter. Nog abstracter werd het toen ik de verschillen tussen mensen ging ervaren als een verschil in bewustzijn. Tegenwoordig besef ik dat deze verschillen slechts krassen zijn op de huid van het leven.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

haram

In de Islam is het verboden om Allah af te beelden. Allah is allesomvattend. Koran 57:3: “Hij is de eerste en de laatste en de buitenste en de binnenste. En hij is van alle dingen onderricht.” Het enige waarin Allah zich volgens Mohammedanen direct aan ons kenbaar heeft gemaakt is de Koran, het heilige boek. Door Allah af te beelden creëer je een afgod naast of boven Allah. Degene die dat doet is haram, onrein. In Christelijke termen: begaat een zonde. Maar als alles doordrenkt is van Allah, waarom uit hij zich dan ook niet in het beeld dat we van hem creëren? Wanneer Allah allesomvattend is dan is hij zelf halal ‘rein’ en haram tegelijk. Is het scheiden van het goddelijke in halal en haram daarom niet juist het meest zondige, haram dat je kunt doen, zelfs als je Allah bent? Of scheidt Allah de wereld niet in halal en haram maar is hij zich er van bewust zonder zichzelf of de mens te classificeren en te veroordelen?

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

achterlijk

Ik ben kwaad. Kwaad? Woedend ben ik op de achterlijkheid van de mens. Op de beesten in een Indiaas dorp die een vrouw massaal verkrachten omdat ze een relatie heeft met een man uit een andere bevolkingsgroep. Woedend op de duizenden verkrachters en folteraars in Syrië en andere oorlogsgebieden. Woedend op iedereen die meent dat de mens een hoog stadium van beschaving heeft bereikt. Hoe kun je van beschaving spreken zolang er zoveel achterlijken zijn die andere mensen en de waarden en normen van een beschaving verkrachten. Of is mijn woede onterecht? Is er geen voor of achter? Is er alleen de mens die recht heeft op mededogen in plaats van op woede?

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

fantasie

Ik merk dat ik me verzet tegen het idee dat ik als schrijver put uit mijn fantasie. Uit een wereld van verzinselen die niet verankerd zijn in de werkelijkheid. Dat wat ik schrijf is geen verzinsel. Het komt voort uit de realiteit van mijn ervaring. Ik ben zelfs blij dat ik geen fantasie heb. Ze zou me afleiden van deze ervaring. Dit betekent niet dat er geen link is met de fantasie. Net als de fantast doe ik datgene wat de oorspronkelijke betekenis van het woord fantasie aangeeft, het Griekse phainein: doen verschijnen.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail