anders en toch hetzelfde

Volgens de Griekse filosoof Heraclitus kun je niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want het is steeds vers water dat je tegemoet stroomt. Ik moest hieraan denken door de discussie in Engeland over de scheiding tussen jongens en meisjes op islamitische scholen. Ik sta stil en onderzoek waarom ik deze twee onderwerpen met elkaar verbind. De uitdrukking ‘zo gewonnen zo geronnen’ welt in me op. Wat je hebt verdiend kun je zo weer kwijt raken. Het woord geronnen komt van ‘rinnen’ wegstromen. We hebben in de jaren zestig een vrije omgang tussen de seksen gewonnen maar we kunnen deze ook zo weer kwijt raken. Terwijl al deze gedachten door me heen stromen komt de uitdrukking ‘de geschiedenis herhaalt zich’ naar boven. Ik glimlach en zie hoe alles verandert en toch hetzelfde blijft.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pseudowetenschap?

Ik heb me de afgelopen week nog eens verdiept in de theorie van Carl Gustav Jung over het collectieve onbewuste. In dit collectieve onbewuste bestaan volgens Jung verbanden die gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar plaats vinden en niet causaal kunnen worden verklaard: het synchroniciteitprincipe. Bijvoorbeeld eeneiige tweelingen die onafhankelijk van elkaar worden opgevoed maar op hetzelfde moment in hun leven dezelfde beslissingen nemen. In de ogen van veel wetenschappers valt de theorie van Jung onder de noemer pseudowetenschap. Met deze negatieve kwalificatie gaan ze voorbij aan de betekenis van het woord wetenschap: het scheppen van het weten. Dit scheppingsproces biedt al in een vroeg stadium inzicht in patronen waar de op causaliteit gefocuste wetenschap nog geen grip op heeft zoals de kwantum verstrengeling. Jung was een van de creatieve geesten die zich, blijkens zijn theorie over synchroniciteit, al bewust was van de kwantum verstrengeling voordat deze door natuurkundigen werd vastgesteld.

Zie ook:
archetypen
Is er leven na de dood ?

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ongebonden

Ik begrijp goed waarom sommige mensen zich afzetten tegen de overheid. Tegen de drang om het individu ondergeschikt te maken aan de groep. Ook ik erger me regelmatig aan de overheidsbemoeienis. Ik besef echter ook dat ik mijn leven niet kan leiden zoals ik doe wanneer we niet sociaal, juridisch en economisch zouden samenwerken. Terwijl ik dit tot me door laat dringen zie ik plotseling een vrouw naast me zitten op het terras. Terwijl ik met verstilde aandacht naar haar kijk zie ik hoe ze één van de vele draden is in de kabel van leven, hoe ze het leven zelf is, individueel en ongebonden binnen de knoop van leven.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

wat ik ervan heb geleerd

Ik stel vaak de volgende vraag aan mensen die mij deelgenoot maken van een ingrijpende gebeurtenis in hun leven: Wat heb je ervan geleerd? Bijvoorbeeld: Wat heb je geleerd van de scheiding die je hebt meegemaakt? Wat heb je geleerd van de dood van een geliefde? Wanneer ik deze laatste vraag aan mezelf stelde dan had ik daar tot nu toe het volgende antwoord op: Ik ben bewuster gaan leven, sta stil bij wie ik ben en wat ik wil. Dit antwoord dekt echter niet meer wat ik ervaar. Door de dood van geliefden besef ik steeds vaker dat de toekomst komt en gaat. De enige constante is het hier en nu. Dit besef ik het sterkst wanneer ik aan iemands graf sta of wanneer ik nog een laatste keer de kist aanraak.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

delier

Delier is de angstige verwardheid en desoriëntatie die kan ontstaan na een operatie of als ontwenningsverschijnsel van medicijnen, alcohol en drugs. Veel mensen kennen een delier van het ijlen toen ze als jong kind hoge koorts hadden. Een delier kan ook ontstaan in situaties waar je niet leeft maar wordt geleefd zoals in sektes. In deze situaties is een delier een sluipend proces. Doordat prikkels uit de buitenwereld ontbreken ga je dolen in je geest. Dit kan zo verwarrend zijn dat je verkrampt raakt door angst. Met starre regels en dreigementen probeert de sekte je vervolgens in toom te houden. Wanneer je jezelf van de angst wilt bevrijden ga dan op zoek naar de kracht in jezelf, niet bij een ander.

Zie ook:
spirituele gevaren
scientology

Zie ook videopagina: sektes

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

levenslang

Veel mensen hebben levenslang. Zitten opgesloten in maatschappelijke systemen, verstarde ideeën en niet verwerkte gevoelens. Eisen respect van iedereen die hun gevangenis bezoekt. Beseffen niet dat respect begint bij jezelf. Bij de keuze die je maakt om levenslang om te zetten in vrijheid.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

misbruikt

Ik sta stil bij het misbruik in mijn leven, niet het seksuele misbruik dat ik heb ervaren. Ik denk terug aan de gebeurtenissen waarbij anderen mij hebben gebruikt voor hun persoonlijk gewin. Ik moet hieraan denken omdat ik deze week werd geconfronteerd met een van hen. Ondanks dat ik destijds zijn misbruik heb kunnen stoppen roept hij toch het beklemmende gevoel van de angst in me op. Met moeite slaag ik erin om de angst in de ogen te zien door mijn aandacht te richten op de fysieke gevoelens die ermee gepaard gaan. De angst verdwijnt. Of dit tijdelijk is of definitief dat weet ik niet. Eigenlijk doet dat er ook niet toe.

 

Auteur: Willem Razenberg

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail